Ekowmania ..   German ..  French 

Video taken with Accra ghetto kids at Hello Spot.
Feat. Ekow Alabi, Bizzy N Shilo.